Tình yêu và toán học (Phần 1)

Tình yêu và toán học (Phần 1)

Tình yêu và toán học
Tình yêu và toán học

Ánh xạ cuộc đời đưa anh đến với em.
Qua những lang thang trăm nghìn toạ độ.
Em số ảo ẩn mình sau số mũ
Phép khai căn em biến hoá khôn lường.

Ôi cuộc đời đâu như dạng toàn phương
Bao kỳ vọng cho khát khao tiến tới
Bao biến số cho một đời nông nổi
Phép nội suy từ chối mọi lối mòn.

Có lúc gần còn chút Epsilon
Em bỗng xa như một hàm gián đoạn
Anh muốn thả hồn mình qua giới hạn
Lại chìm vơi cạn mãi giữa phương trình.

Tình yêu là định lý khó chứng minh
Hai hệ tiên đề chênh vênh xa lạ
Bao lô gic như giận hờn dập xoá
Vẫn hiện lên một đáp số cuối cùng.

Mẫu số niềm tin đâu dễ quy đồng
Phép chiếu tình yêu nhiều khi đổi hướng
Lời giải đẹp đôi lúc do lầm tưởng
Ôi khó thay khi cuộc sống đa chiều.

Bao chu kỳ, bao đợt sóng tình yêu
Anh khắc khoải cơn thuỷ triều cực đại
Em vẫn đó bờ nguyên hàm khờ dại
Nơi trái tim anh, em mãi mãi là hằng số vô biên.

Haonguyen.com (sưu tầm)


Trả lời