Thơ sưu tầm: Thơ tình dở dang!

Thơ sưu tầm: Thơ tình dở dang!

Bài thơ viết đến chữ tình
Mực xanh chợt hết chữ tình dở dang
Mười năm đọc lại ngỡ ngàng
Chữ mờ chữ nhạt chữ vàng khó xem

tình chỉ đẹp khi tình dang dở??
tình chỉ đẹp khi tình dang dở??

Bài thơ đầu viết tặng anh
Ban sơ gặp gỡ anh khen thật nhiều
Mổi câu đều có chữ yêu
Làm lòng em thuột chiều chiều ngân nga


Bài thơ thuở ấy thiết tha
Trong thơ có lá có hoa có tình
Hồn thơ hồn của đôi mình
Ý thơ ý của chúng mình tạo nên

Bài thơ nay viết buồn tênh
Chữ sau chưa đọc anh quên chữ đầu
Chê bai từng chữ từng câu
Liếc sơ rồi vội lắc đầu bỏ đi

Bài thơ tình cuối viết gì
Để làm quà tặng từ ly bây giờ
Cạn rồi đã hết ý thơ
Nửa dòng dang dở dại khờ trao tay

Bài thơ chữ tình viết sai
Mực xanh khô cạn nên hoài để luôn
Gì thế tình mãi là buồn
Thơ tình thôi viết nhưng buồn còn vương


Trả lời