Thêm chút cảm xúc cũ

799

Em bảo: anh đi đi!
Sao anh không ở lại ?
Em bảo: đợi chờ chi!
Sao anh xa em mãi ?

Lời em buông cứng cỏi,
Lệ em trào mắt đen.
Sao anh tin lời nói,
Mà không nhìn mắt em?

—-

Ơi người yêu bé nhỏ
Anh vốn dĩ thật thà
Đâu biết: không là có
Muốn gần lại nói xa

Khi con tim mệt mỏi
Đâu thể yêu thương nhiều
Đóng cửa tim, tự nhủ:
Mình đã một lần yêu….