Nhớ người yêu…

1073

Đời như giấc chiêm bao
Tình yêu như trái đắng
Cành cây kia muốn lặng
Mà sao gió chẳng dừng

Trời sinh ra chữ tình
Sao còn sinh duyên số
Để uyên ương cách trở
Nhạt phai mất tình nồng
….
Nhớ gì như nhớ người yêu
Tình nồng nắng sớm mưa chiều chẳng phai
Đêm dài mong đến sớm mai
Mong vơi nỗi nhớ đi vài ba phân 😀