Vô đề

Vô đề

Một ngày ta có nhau
Để xa nhau trọn kiếp
Một ngày ta ly biệt
Để trọn kiếp có nhau…
………………
………

Vô đề
Em về xa mãi nơi đâu
Để tôi ở lại ôm sầu, ôm lo
Ôm bao khắc khoải đợi chờ
Câu thơ bỏ dở đến giờ chưa xong….

Buồn đâu tràn ngập cõi lòng
Hỏi nhân gian cái cay nồng là chi….
Buồn đời làm 1 vài ly
Yêu thương, thù hận có gì khác đâu…


Trả lời