Bài thơ cập nhật hàng ngày

319

Lắm chuyện trớ trêu mới là đời
Nhiều trò gian trá mới là chơi
Nhiều điều trắc ẩn là tâm khảm
Mưu toan, dối gian mới là người

Không biết dối gian chớ làm người
Không biết gian trá đừng ham chơi
Không biết chống chèo không được sống
Chưa hiểu thâm tâm chớ yêu người

…………

Đời như giấc chiêm bao
Tình yêu như trái đắng
Cành cây kia muốn lặng
Mà sao gió chẳng dừng
Trời sinh ra chữ tình
Sao còn sinh duyên số
Để uyên ương cách trở
Nhạt phai mất tình nồng