Một số định nghĩa đơn giản


Mình cũng từng hiểu sai nhiều chỉ vì không nắm rõ được ý định ban đầu của người viết, có lẽ 1 phần cũng vì tiếng Việt của chúng ta phong phú và đa nghĩa quá.

Gặp cái gì có thể ghi chép lại cho dễ hiểu thì sau mình cố gắng note vào đây 😉

Do blog có nhiều bạn comment linh tinh nên mình chỉ để chế độ 1 mình viết bài. Nếu bạn nào có ý tốt muốn tham gia, đóng góp thêm cho blog của mình thì đừng ngại email cho mình: [email protected]

Lưu ý: toàn bộ các bài viết, định nghĩa, comment mình ghi tản mác dưới đây là quan điểm riêng của cá nhân tôi nhé.

Bắt đầu thôi 🙂

Phân biệt: “cựu” và “nguyên” – chung: đều có nghĩa là “cũ” hoặc với ý là “đã từng”…

– Nguyên: dùng cho 1 người với nghĩa là duy nhất, gắn với 1 chức vụ, vị trí, vai trò nhất định (thường là chức vụ cao nhất người đó từng nắm). Thí dụ: nguyên chủ tịch nước. Nếu người đã mất thì người ta sẽ dùng từ là “cố”.

– Cựu: dùng cho 1 người với nghĩa không duy nhất, tức là có thể có nhiều người hoặc nhiều thứ như vậy. Chẳng hạn: cựu học sinh, cựu sinh viên, cựu đại biểu quốc hội,…

Nếu nhìn theo quan điểm “kỹ thuật” thì có thể hiểu: “cựu” tương tự “class” còn “nguyên” thì tương tự cách hiểu của “id”.

… Tiếp….

Trả lời