Cà phê chiều thứ 7


Từ hôm nay mình viết thêm bài theo chủ đề này.

Chỉ là chút suy nghĩ, cảm xúc cá nhân viết vào những buổi nhàn hạ, công việc đã hoàn thành 🙂

Không phải là nhật ký hay bàn luận thế sự, cũng chẳng phải tản văn hay thơ ca. Có thể chỉ là chuyện tầm phào, cũng có thể là những toan tính, dự định, ước mơ hay đôi khi chỉ là những suy nghĩ, tâm tư của riêng mình 😉

Chẳng mong ai đánh giá, nhận xét, chỉ mong mình có thể sống tốt hơn sau khi trút bỏ được những nghĩ suy, những khó chịu, phức tạp…vào góc bé nhỏ này 🙂

Trả lời