Tản mạn

Đôi dòng tản mạn về cuộc sống, những câu chuyện vui, những lời hay ý đẹp… Tất cả sẽ có trong “tản mạn” của cuộc sống.

Dù chỉ là những câu chữ không hoàn chỉnh hay là cả một áng văn hay, một dòng tản mạn hay nhiều hơn thế. Chỉ đơn giản là…tản mạn.

Một góc nhỏ, một nơi chứa đựng mọi thứ còn chưa hoàn chỉnh hoặc chưa biết cho vào đâu, một góc lộn xộn của tâm hồn. Hay đơn giản và dễ hiểu hơn: đây là thùng rác của suy nghĩ…

Cuộc sống đôi khi cần những nơi như thế này để lưu trữ những nghĩ suy của người bình thường nhưng không tầm thường.