Thẻ: tư duy lối mòn

  • Tư duy lối mòn

    Có một câu chuyện vui về ảnh hưởng của lối suy nghĩ, thói quen xưa cũ đến những việc trọng đại trong lịch sử:Khoảng cách tiêu chuẩn giữa hai thanh ray đường tàu hỏa ở Mỹ là 4,85 foot (1,478 met). Đây là một tiêu chuẩn rất kỳ lạ, vậy từ đâu mà có tiêu […]