Thẻ: trí thức

  • Trí thức ơi

    Thông minh tài giỏi để làm chi?Đa mưu túc trí chẳng ích gì?Khi mà thời cuộc không nhìn rõTài cao, đức trọng cũng vứt đi Trí thức, than ôi! Trí thức ơi!Mải ngắm trăng sao với biển trờiViệc trước mắt mình sao chẳng thấyĐưa tay, nhắm mắt – mặc đời trôi Thông minh tài trí […]