Thẻ: tim yêu

  • Vô tình 15/06/2016

    Vô tình 15/06/2016

    Có những thứ tình yêu mong manh bình dị Của những người suốt kiếp chỉ biết mỗi cho đi Chẳng hề mong sẽ có lúc được nhận về Cứ mải miết cho đi mà chẳng mong ngày nhận được