Là sao?


Ừ! Thì cũng thích văn thơ
Núi việc chưa bớt, thời giờ ở đâu?
Hẹn người đến lúc…mai sau
Rảnh rang chia sẻ vài bầu rượu thơ…

Mai sau
Mai sau rồi đến bao giờ
Tri kỷ vẫn đợi, vẫn chờ hồi âm
…..

 

…………………………………………….Hôm nay có những cảm xúc tưởng đã lãng quên từ lâu………………………………………………


Trả lời