Lấy chồng nên chọn Bách Khoa


Đối lại bài:
http://svbk.vn/t/42539-Lay-chong-cho-chon-Bach-Khoa-.html

Bực mình:

Lấy chồng nên chọn Bách Khoa
Tài năng, trí dũng, thật thà, hiền ngoan
Thủy chung lòng dạ sắt son
Không hai một một em còn lo chi

….

Mấy chú Bưu Chính tinh vi
Dìm hàng tán gái có gì là hay
Chơi đẹp như Bách Khoa đây
Tài hoa, phóng khoáng đắm say lòng người
Tài năng chẳng nói bằng lời
Vài câu thơ ẩu kẻ cười người chê =))


Trả lời