Hanoi City Breaks

617

Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Nhõm lĩnh vực chính: Du lịch
Gói dịch vụ website: Blog_D
Tên miền: http://hanoicitybreaks.com

Mô tả nội dung:

Hanoi City Breaks là website cung cấp thông tin về du lịch Hà Nội cho người nước ngoài, sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh.

Thông tin khách hàng:

  1. Liên hệ:
  2. Địa chỉ:
  3. Email:
  4. Điện thoại:

Thời gian public: tháng 3 năm 2010