Thay đổi..

224

Tính ích kỷ và độc ác. Mình bắt buộc phải sống thế sao? Mình đã chạy chốn cuộc sống lạnh lùng và cô độc mà mình đã buộc phải trải qua ngày trước. Tại sao giờ em lại bắt tôi phải sống như vậy?

Tại sao cứ phải thay đổi cơ chứ? Thay đổi tốt hơn hay xấu hơn, đúng là không nên để cho người khác lợi dụng tính thoải mái của mình nhưng cũng đâu cần phải ích kỷ và lạnh lùng cơ chứ?

Và tôi có uỷ mỵ quá thì cũng chỉ vì tôi quá yêu. Tôi sửa đổi rồi sau này liệu tôi có còn yêu em được như tôi đã từng yêu?

Tôi băn khoăn trước sự thay đổi của bản thân. Cuộc sống sẽ thay đổi khi con người ta thay đổi. Lần này em là người làm tôi thay đổi đấy, và tôi sẽ thay đổi.

Cuộc sống đôi khi không như người ta tưởng.

SHARE
Previous articleBuồn…
Next articleKhổ luỵ vì tình