Muốn cưới lắm rồi…

3424

Ngày trước thấy bạn bè lập gia đình, mình thấy thương chúng nó và nghĩ “tội gì mà khổ sớm, cứ chơi cho thoải mái đã”…

Bây giờ thấy bạn bè mình lập gia đình, mình cảm thấy khó chịu quá. Muốn cưới vợ lắm rồi. Làm sao đây nhỉ?

Mình sợ cuộc sống cô đơn này hay là sợ sẽ không còn người yêu?

Mình muốn lấy vợ, ừ, suy nghĩ nghiêm túc đấy. Nhưng mình vẫn chưa chuẩn bị được gì cho cuộc sống gia đình mà mình đang dự định sắp tới. Khi nào cưới? Cưới thế nào? Cưới xong ở đâu? Khi nào sinh con? Sắm sửa những gì trước khi cưới, sau khi cưới….

Muốn lấy vợ hay là muốn giữ người yêu thật chặt để không lo lắng, sợ hãi nữa? Mình cũng chẳng biết thế nào. Chỉ biết là giờ mình đang muốn cưới lắm rồi. Muốn lấy vợ ngay rồi……..

Thật kỳ lạ.