Draft life

603

Tôi băn khoăn rất nhiều với cái chủ đề “draft life” này. Tôi không biết nên gọi nó là bản nháp hay là gì nữa, nghĩa đúng thì nó là “dự thảo cho cuộc sống”, nhưng như thế thì trần trụi quá.

Mà tôi cũng không biết có nên Việt hoá nó bằng 1 từ đang rất thịnh hành: “sống thử” hay không?

Tôi ngồi buồn vu vơ, nhớ những ngày đã qua, nhưng không có chút cảm xúc nào để viết ra 1 câu có nghĩa, có vần được lúc này. Thật lạ!

Có phải tôi của ngày hôm qua đã chết đi rồi không? Tôi thấy mình khác quá…

Tôi đang viết 1 bản nháp cho cuộc đời mình hay đang bước qua 1 cuộc sống mới, khác hơn, có ít sai sót hơn, hoàn thiện hơn?

Ở đời mấy ai hiểu được mai này mình sẽ ra sao?

draft life
draft life

Cuộc sống của tôi hôm nay có hoàn hảo đến mấy thì cũng sẽ chỉ là bản nháp cho cuộc sống của tôi sau này thôi nhỉ? Gặp phải sai lầm, tội lỗi rồi người ta tìm cách chỉnh sửa, loại bỏ nó…Tôi nhớ có 1 câu nói: “người ta dùng cả đời người để sửa chữa những sai lầm của tuổi trẻ”. Tôi hi vọng mình không phải làm như thế.

Hôm qua tôi đã làm việc mà đáng nhẽ ra tôi nên làm từ lâu. Nhưng không sao, mọi sự bắt đầu đều không bao giờ muộn cả.

Chào!

Một cách nghĩ mới, một cuộc sống mới hay chỉ là 1 bản nháp mới???

beautiful_life