Chúc mừng năm mới

395
Chúc mừng năm mới Nhâm Thìn
Chúc mừng năm mới Nhâm Thìn

Tết đến xuân về khắp muôn nơi
Chúc cho khắp tất cả mọi người
Bình an, vui vẻ, tài lộc tiến
Khỏe mạnh, thành công, phúc gấp mười