Chưa đặt tên

745

Lang thang mạng, có nhiều thứ hay hay mà tổng hợp lại cũng được nhiều bài học quý, chưa biết đặt tên là gì. Tạm thời cứ sưu tầm lại để sau này phân loại. Không biết vậy có tham quá không nhỉ?

Mấy câu này cần đọc trước rồi mới đọc phần sau, vậy sẽ hiểu sâu hơn:

” Khôn ngoan có giới hạn còn ngu ngốc thì vô hạn”.

Câu trên thì hiện giờ mình không rõ là của ai (hi vọng sau này có thể cập nhật đúng). Còn câu thơ dưới đây thì của cụ Nguyễn Du:

“..Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài…”

Lan man vậy thôi, giờ đến mấy câu thấy bảo là của Khổng Tử, chú thích luôn là mình thấy Khổng Tử cũng có nhiều tư tưởng khá tiến bộ 🙂

  1.  Tâm còn chưa thiện, phong thủy vô ích.
  2. Bất hiếu cha mẹ, thờ cúng vô ích.
  3. Anh em không hòa thuận, bạn bè vô ích.
  4. Làm việc bất chính, đọc sách vô ích.
  5. Làm trái lòng người, thông minh vô ích.
  6. Không giữ nguyên khí, thuốc bổ vô ích.
  7. Thời vận không thông, mưu cầu vô ích.

Đúng sai thì chưa biết sao, cứ đọc rồi suy ngẫm xem thế nào 😉