Chín giờ, chín phút, chín giây ngày 09-09-2009

358

Mình nhiều khi rảnh rỗi thích ngồi làm vài cái kì quặc, nhẩm tính mấy con số ít khi dùng đến. Giờ xem mình sẽ làm gì vào 9h-9′-9s ngày 09/09/2009 nhỉ?

Mình sẽ ngồi nhớ người yêu? Ngồi nghĩ về công việc? Suy ngẫm về cuộc đời?…

Phải thừa nhận đó là một dãy số đẹp với toàn 09. Mình đang nghĩ xem liệu bài viết này có được public vào đúng cái giờ thú vị ấy không? Và câu trả lời về việc mình sẽ làm vào giờ ấy là…theo dõi xem bài viết này có được post lên đúng giờ không.

Thật buồn cười, vì mình muốn làm cái gì đó thú vị hơn. Ví dụ là mơ ước học sớm ra trường loại khá thôi cũng được..