Cố gắng

3544

Chịu khó làm việc nào. Nhớ người yêu quá, nhưng nhớ người yêu thì càng phải cố gắng hơn.

Chuẩn bị cho ngày mai, tư thế luôn sẵn sàng cho ngày mới, chiến đấu và chiến đấu không mệt mỏi…

Try more!!!