Những công cụ tìm kiếm mà Google muốn giấu đi


GOOGLE đang giấu nhiều hệ thống tìm kiếm khác nên chúng ta ít biết về sự tồn tại của chúng. Dưới đây là danh mục những công cụ tìm kiếm xuất sắc trên thế giới (về sách nghiên cứu, học thuật và các thông tin trí tuệ…).

🟦

www.refseek.com Tài nguyên học thuật từ hơn một tỷ nguồn.

🟦

www.worldcat.org Tìm kiếm trong 20 ngàn thư viện trên toàn thế giới.

🟦

https://link.springer.com 10 triệu tài liệu khoa học, sách, bài báo, giao thức nghiên cứu.

🟦

www.bioline.org.br Thư viện về tạp chí sinh học được xuất bản tại các nước đang phát triển.

🟦

http://repec.org 4 triệu ấn phẩm về kinh tế và khoa học liên quan được thu thập bởi tình nguyện viên từ 102 nước.

🟦

www.science.gov Tìm kiếm tại Mỹ 2.200 web khoa học, 200 triệu bài báo.

🟦

www.pdfdrive.com Web lớn nhất về sách miễn phí định dạng PDF, 225 triệu đầu mục.

🟦

www.base-search.net Văn bản nghiên cứu học thuật. 100 triệu tài liệu khoa học trong đó 70% miễn phí.

Thư viện sách

Nguồn: facebook

,