Rảnh rỗi nhưng không nông nổi 🙂

Rảnh rỗi nhưng không nông nổi :)

Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình, lặng lẽ bước qua nhau
Thì thôi, đau một lần đau
Còn hơn dài ngắn lệ sầu khôn nguôi

Có đắng cay mới là đời
Có bạc mệnh bởi ông trời hay ghen
Ngu thì được hưởng bình yên
Gian dối lại lắm bạc tiền, danh thơm
Ở đời có chữ bất công
Là dành thử thách anh hùng một phen
Lại nghe có chữ kim tiền
Là dành để thử gái hiền, thủy chung

=======Nhặt nhạnh từ những cảm xúc vụn 14/06/2016=======