Cách điều chỉnh giờ với Seiko 5

Cách điều chỉnh giờ với Seiko 5

Mình đang dùng Seiko5, có 1 núm chỉnh; sang tháng 9 cần update lại ngày nên ghi luôn vào kẻo sau lại quên.

Đây là nguyên tắc chung cho kiểu đồng hồ Seiko có 1 núm chỉnh, thường là 3 kim và 2 lịch (kim giờ, phút, giây; lịch thứ, ngày).

seiko 5

– Chỉnh giờ: Kéo ra nấc ngoài cùng thì bạn sẽ chỉnh được giờ hiện tại.

Lưu ý: Đối với chỉnh giờ có 2 múi giờ (múi giờ Ngày và Đêm) (Vì đồng hồ thông thường chỉ hiển thị múi giờ 12). Để tránh trường hợp có sự chuyển đổi hai múi giờ thì lần đầu chỉnh bạn nên vặn qua nấc 12h. Thấy lịch ngày và thứ chuyển thì đó chính là lịch buổi sáng trường hợp ngược lại  thì là giờ chiều từ đó bạn có thể biết và điều chỉnh giờ sao cho phù hợp đúng với giờ hiện tại.

– Chỉnh ngày và thú đối với ô hiển thị kiểu này: Kéo nút ra 1 nấc vặn nhẹ. Nếu bạn vặn thuận chiều kim đồng hồ thì bạn sẽ chỉnh được ngày đến ngày hiện tại. Và đối với lịch thứ thì chỉ cần vặn ngược lại vặn tới thứ hiện tại. Đối đồng hồ hãng Seiko thường có 2 ngôn ngữ đối với lịch thứ bạn có thể thấy thường là tiếng anh và một ngôn ngữ khác có thể là tiếng Pháp hoặc Tây Ban Nha hay tiếng Ả Rập. Bạn nên chọn ngôn ngữ là tiếng anh ngay từ lúc đầu sử dụng.

 

— Bài viết sưu tầm cóp nhặt, hình ảnh là đồng hồ mình đang dùng 😉 —

, ,