About


Kỉ niệm tôi để muôn nơi
Sợ quên mất hết nên mời vào đây
Site này không có gì hay
Chỉ có cảm xúc những ngày khó quên

Trả lời