Văn khấn ngày rằm và mùng 1

1810
lễ bái trời đất, gia tiên
lễ bái trời đất, gia tiên

Nam mô a di đà Phật
Nam mô a di đà Phật
Nam mô a di đà Phật

Con lạy 9 phương trời, lạy 10 phương đất, chư phật 10 phương.
Con lạy quan đương niên đương cai Ông Triệu Vương hành khiển, thái tuế chí đức tôn thần, tam thập lục thương hành binh chi thần, Khúc Tào phán quan (thay đổi theo các năm- mỗi năm 1 vị khác nhau). Con lạy thành hoàng bản thổ, thần linh chúa đất, tiền chủ, hậu chủ, táo phủ thần quân, tả long hữu hổ, long thần thổ địa, tiếp dẫn phúc đức thần tài. Con lạy các cụ, các kỵ, Ông bà Ông vải gia tiên nội ngoại, Lạy chầu tổ cô, các bà cô, các Ông hoàng tại gia nội ngoại đôi bên.
Hôm nay, ngày……tháng……năm ….., Âm lịch, …….
Nhân ngày: ………………………………………….. …………….

Chúng con tên là:
Nguyễn văn A …. Tuổi…..
Nguyễn văn B …. Tuổi…..
Nguyễn văn C …. Tuổi…..
Nguyễn văn D …. Tuổi…..

Ngụ tại: Số …. Phố ………..- Phường …. – Quận T…. – Thành Phố Hà Nội – Đất Nước Việt Nam.

Hương hoa lễ bạc tâm thành dâng trình các Ngài, đồng gia tiên chứng lễ cho chúng con.

Sau độ cho gia trung chúng con được mạnh khỏe, gia đạo được bình an, nhân khang vật thịnh, duyên sinh trường thọ; che chở cho cung quan lộc, cung tài lộc của chúng con được công thành danh toại, trên thuận dưới hoà, trong ấm ngoài êm, trên thương dưới mến, thuyền về một bến, nước chảy một chiều. Chúng con đầu xanh tuổi trẻ, lầm có, lỗi có, chúng con lầm xin các Ngài xá, chúng con lỗi xin các Ngài thương, chúng con khôn xin các ngài dạy ít, chúng con dại xin các Ngài dạy nhiều. Ngài soi đường chỉ lối cho chúng con, cho chúng con được tốt bằng người tươi bằng bạn, làm ăn buôn bán trong mọi công việc được gặp may mắn, gặp thầy gặp bạn, gặp vặn sự lành.

Xin các Ngài soi xét cho lời kêu tiếng khấn của chúng con được sở cầu như ý, sở cầu như nguyện, con xin xám hối lạy các Ngài, lạy gia tiên

Nam mô a di đà Phật.